schommelen                                voelen                                         leren


Sensorische integratie therapie

Ieder mens heeft zintuigen, zintuigen die we allemaal kennen zoals horen, zien, ruiken, tasten en proeven. Maar er zijn ook minder bekende zintuigen zoals het evenwichtsorgaan. De zintuigen zorgen er samen voor dat je goed kan reageren op je omgeving. Je hoort een sirene aankomen, je ziet de kleur van het stoplicht en je voelt dat je een volle blaas hebt. Alles werkt goed samen en zorgt ervoor dat je op de juiste manier kan reageren op de omgeving.

Soms heeft een kind problemen met de verwerking van die zintuiglijke informatie. Prikkels komen te sterk binnen of juist niet sterk genoeg. Als de sensorische informatie niet goed verwerkt wordt, dan kunnen er problemen zijn zoals faalangst of overmoedig gedrag, waarbij het gevaar niet goed wordt ingeschat.

Indien de zintuiglijke informatie te sterk doorkomt, kan het ook zijn dat er sprake is van overgevoeligheid. Sommige kinderen reageren heel sterk op aangeraakt worden, waardoor ze snel geïrriteerd zijn zonder te weten waarom. Er kunnen reacties zijn zoals angstig / misselijk / draaierig worden bij schommelen, hoog klimmen of kermis attracties. Te snel afgeleid zijn in de klas door geluid en onrust vanuit de omgeving.

Als de informatie niet sterk doorkomt, maar eerder zwak, dan kan het kind vaak behoefte hebben aan veel en hard bewegen, om toch informatie uit het lichaam te verkrijgen. Deze kinderen zijn veelal lichamelijk onrustig en wriemelen veel. Ze willen veel draaien, rennen, schommelen en maken soms zelfs graag veel geluid. Ze zijn vaak druk en kunnen soms storend zijn voor de omgeving.

Een combinatie van bovenstaande komt ook veel voor. Ouders en kinderen worden dan vaak aangesproken op het “andere” gedrag, maar een kind kan daar dus niets aan doen. Het verwerkt de prikkels uit de omgeving anders en reageert daardoor anders.

Bijna altijd is het “reguleren van de alertheid” voor deze kinderen een probleem. Een goede sensorische informatieverwerking zorgt ervoor dat het zenuwstelsel ons in een goede staat van alertheid brengt en houdt. Bij rustige activiteiten zorgt het dat het kind op een stoel kan blijven zitten zonder dat het snel onrustig wordt of wat slaperig en inactief (moe!) wordt. In beide gevallen is het kind niet goed in staat om op te blijven letten en taken te voltooien. Als er een actieve houding wordt gevraagd, bijvoorbeeld bij de gymles, dan moet het kind de juiste alertheid kunnen vasthouden en niet “doordraaien” of zich heel snel moe en slap te voelen.

Denkt u dat uw kind moeite heeft om zintuiglijke prikkels op de juiste manier te verwerken? Neem gerust contact op voor meer informatie en eventuele behandeling.Bij de behandeling van sensorische informatieverwerkingsproblemen wordt veel gebruikt gemaakt van materialen die de sensorische informatieverwerking stimuleren. Ook wordt er vaak met de leerkracht overlegd hoe een kind in de klas geholpen kan worden.


zintuigen                                   plezier                                   alertheid