telefoon                                                       mail


Aanmelden

Voorheen was het noodzakelijk om een verwijzing van uw huisarts of specialist te hebben. Vanaf januari 2006 is het mogelijk om zonder verwijzing rechtstreeks naar een kinderfysiotherapeut te gaan “Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie”(DTF).

Als u zonder verwijzing komt, wordt de eerste afspraak gedeeltelijk gebruikt voor een screening. Hierbij worden vragen gesteld en onderzocht of het kind op de juiste plek is.

  • Zo ja, dan vindt er uitgebreider onderzoek plaats.
  • Zo nee, dan krijgt u een advies waar u het beste terecht kunt met deze hulpvraag.

U kunt ook doorverwezen zijn door uw huisarts, de specialist of de jeugdarts. Als er sprake is van een chronische aandoening, is er altijd een (eerste) verwijzing van een arts nodig en een door een specialist gestelde diagnose.

Telefoon mail

U kunt zich telefonisch 06 33 64 94 50, per mail info@teesinkbeek-kinderfysio.nl of via het contactformulier, onder aan deze pagina, aanmelden. Ik kan niet altijd de telefoon opnemen; indien u uw naam en telefoonnummer op de voice-mail inspreekt wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Zodra de aanmelding binnen is wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor een afspraak. Dat kan een afspraak in de praktijk zijn, maar ook bij u thuis (in geval van een baby) of eventueel op school of bij een kinderdagverblijf.

Afspraken worden zoveel mogelijk aangepast aan het dagritme van het kind en/of de wensen en het lesrooster van school.


Contactformulier