kleuren                                   schrijven                                   knippen


Schrijven en fijne motoriek

Op de basisschool moeten kinderen veel fijn motorische vaardigheden leren. Knippen, vouwen, schrijven en noem maar op. Vaak gaat dat vanzelfsprekend, maar niet altijd. Kinderen kunnen moeite hebben met knippen en vouwen, knutselwerkjes lukken niet goed en ze willen niet meer. Daardoor oefenen ze ook niet meer en blijft het een probleem.

Als kinderen in groep 3 moeten leren schrijven zijn er altijd een aantal kinderen die er veel moeite mee hebben. Schrijven is een complexe vaardigheid die een groot beroep doet op de coördinatie. Soms missen kinderen nog wat vaardigheden om dat goed te leren. Ze houden het potlood niet goed vast, gaan de verkeerde kant op of krijgen de letters maar niet tussen de lijnen. De leesbaarheid van het handschrift is minder goed, het schrijftempo is laag of er wordt hard op het potlood gedrukt, waardoor er kramp of vermoeidheidsklachten ontstaan bij het schrijven.

Kinderfysiotherapie kan dan helpen om weer goed mee te kunnen komen in de klas. Op speelse wijze en in samenspraak met school wordt eraan gewerkt dat een kind gewoon mee kan komen met het schrijfonderwijs van de klas.

Kinderfysiotherapeuten zijn de specialist in schrijfmotoriek. Dit is vastgelegd in de NVFK Evidence Based Statement “Kinderen met motorische schrijfproblemen”. Als kinderfysiotherapeut onderzoeken wij met welk aspect van het schrijven een kind moeite heeft. En wat de oorzaak van de schrijfproblemen is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende testen en/of vragenlijsten.


                    spelletjes                                              kleurplaat