autismespectrum                         ADHD


Gedragsproblemen

Door mijn werk op een medisch kleuterdagverblijf heb ik erg veel ervaring opgedaan met kinderen met gedragsproblemen. Dat varieerde van erg druk en moeilijk te sturen kinderen tot kinderen met autismespectrumstoornissen. Naast het (voor de omgeving) andere gedrag laten deze kinderen vaak ook een andere ontwikkeling van de motoriek zien.

Bijvoorbeeld:

Kinderen met autismespectrumstoornissen kunnen soms erg angstig zijn bij bewegen. Hun motorische ontwikkeling verloopt vaak net even anders en kinderfysiotherapie kan dan helpen met het motorisch functioneren en ontspannen.

Kinderen met ADHD zijn zo druk in hun bewegen dat ze vaak moeite hebben met de controle over hun bewegingen. Ook is er vaak sprake van een andere sensorische informatieverwerking. Door dat aan te pakken kan de prikkelverwerking en vaak ook het gedrag verbeteren.

Het is bewezen dat bewegen een positieve invloed heeft op de leerprestaties, op gedrag en op het welbevinden. Daar wil ik graag bij helpen!