KINDERFYSIOTHERAPIE Spelenderwijs

Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie. Een kinderfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich door middel van een 4-jarige opleiding heeft gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar.

De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis over de ontwikkeling van kinderen en heeft vaardigheden om kinderen samen met hun ouders/verzorgers te begeleiden naar optimaal functioneren.

Een kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt niet alleen, maar geeft ook voorlichting en advies.

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Door te bewegen leert een kind de wereld kennen en begrijpen. Meestal gaat dat vanzelf en zonder problemen. Maar soms duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van het gebruikelijke.

Als een kind een probleem heeft in de (senso)motorische ontwikkeling is het heel goed mogelijk dat het zich daardoor ook op andere gebieden minder goed gaat ontwikkelen. Dit kan blijken tijdens het spelen, sporten en tijdens contact met leeftijdsgenoten in de groep.

Een kinderfysiotherapeut kan een kind ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Sommige kinderen hebben wat meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden te leren.

Het doel is altijd om de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten door het vergroten van het zelfvertrouwen, inzicht geven in het bewegend functioneren en het ontwikkelen van betere motorische vaardigheden. Het kind leert wat het kan, hoe zijn/haar lichaam reageert en krijgt uiteindelijk meer vertrouwen in het eigen kunnen. Samen met ouders of verzorgers, de leerkrachten en eventueel andere vakdisciplines krijgt een kind “een duwtje in de rug” bij zijn of haar ontwikkeling

In een op kinderen afgestemde omgeving en met leuke materialen kunnen alle aspecten van de motorische ontwikkeling van kinderen gestimuleerd worden.

Om een optimale ontwikkeling te bereiken is het van belang om zo vroeg mogelijk te starten met de juiste zorg. Op tijd herkennen en begeleiden helpt je kind om zich weer “lekker in zijn vel” te voelen.

Plezier

Kinderen in de leeftijd van 0-18 kunnen bij de kinderfysiotherapeut terecht

Dus twijfel je aan de ontwikkeling van je kind? Komt je kind niet lekker mee met de gym, zwemles of met buitenspelen? Of krijgt je kind het schrijven maar niet goed onder de knie?

Vraag om advies!